Preventivní screeningové vyšetření zraku dítěte

V mateřské škole proběhne preventivní screeningové vyšetření zraku dítěte. Prosíme, nahlaste paním učitelkám ve třídě, kdo z rodičů by měl zájem o toto vyšetření nejpozději do pátku 23.2.2024. Přesný termín vyšetření bude ještě upřesněn. Bližší informace najdete na nástěnkách. Děkujeme!

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Žádost o úlevu na dani za školkovné

Vážení rodiče, dle zákona o daních z příjmu má zákonný zástupce dítěte možnost odečíst si z daní za rok 2023 uhrazené školné v předškolním zařízení. Více informací a formulář najdete na nástěnce v MŠ. Děkujeme

Publikováno
V rubrikách Aktuality