logo

Kontakt

 

Za drahou 470,
687 31 Šumice

okres Uh. Hradiště

 

IČ: 71002031

 

omlouvání

tel: 736 503 907

 

ředitelka

Jitka Velecká

tel: 736 503 908

 

mssumice@tiscali.cz

Provozní doba

 

Pondělí – Pátek

06:15 – 16:15 hod

Nejnovější aktualita

sun-8553511_640
Krásné prázdniny!
Milé děti, milí rodiče,přejeme Vám krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a radosti a hlavně všem bez...

Kontakt

 

Za drahou 470,
687 31 Šumice

okres Uh. Hradiště

 

IČ: 71002031

 

tel: 736 503 907

tel: 736 503 908

 

mssumice@tiscali.cz

Provozní doba

 

Pondělí – Pátek

06:15 – 16:15 hod

O nás

Motto: Robert Fulghum: ,,Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej 

a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj. 

Všechno, co potřebuji znát o tom jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole.“

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy v Šumicích.

MŠ je příspěvková organizace, zřizovatelem je obec Šumice.
Nachází se v klidném prostředí naší obce mezi zástavbou rodinných domů.
Byla otevřena na podzim r. 1977. V současné době má kapacitu 72 dětí.
Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.15 hod.
Školné – úplata za vzdělávání v mateřské škole je 450 Kč za měsíc.
Děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.

Celodenní stravné: děti od 3 – 6 let: 43 Kč; děti od 6 let: 47 Kč

Děti jsou rozděleny do tří oddělení:

kuratko
kotatko
slunicko

Kuřátka – nejmladší děti
Koťátka – mladší děti
Sluníčka – děti předškolního věku a děti s odloženou školní docházkou

 

Výchovně vzdělávací program dětem zajišťuje 6 kvalifikovaných pedagogických pracovnic.
Strava je zajištěna dle zásad zdravé výživy.
S dětmi pracujeme podle Rámcově vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání.

Ve vzdělávání dětí se zaměřujeme na:

• vytváření zdravých životních návyků a postojů, osvojení si poznatků
a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody duševní
rozvíjení kladného vztahu ke svému prostředí a přírodě
vytváření podmínek pro celkový rozvoj dítěte po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické,
jako předpoklad úspěšného startu do základní školy
rozvíjení a podporování kladného vztahu ke zpěvu a k pohybovým aktivitám.
snahou všech zaměstnanců školky je, aby se dítě v mateřské škole cítilo spokojené a šťastné.

 

Aktivity MŠ:

logo

© Mateřská škola Šumice, okres Uherské Hradiště