logo

Prohlášení o přístupnosti

Tvůrce tohoto webu se zavazuje k zpřístupnění své webové prezentace v souladu se směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.ms.sumice.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a normy EN 301 549 V2. 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele nepřiměřeně zatěžující, takže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2012 je na ně dočasně uplatňována výjimka.

Některé informace na tomto webu jsou v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS O_ce, Libre O_ce, Open O_ce). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 27. 7 2022

Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1. (1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Mateřská škola Šumice

Okres Uherské Hradiště

Příspěvková organizace

687 31 Šumice 470

Telefon: 736 503 907

Email: mssumice@tiscali.cz

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu: mssumice@tiscali.cz 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

logo

© Mateřská škola Šumice okres Uherské Hradiště