Canisterapie

Smyslem a cílem canisterapie je zlepšení nebo udržení zdravotního stavu pacientů. Tím je myšlen nejen stav fyzický, ale také psychický. Terapeutičtí psi jsou vycvičeni tak, aby pomáhali zlepšovat kvalitu života osob postižených různými zdravotními nebo mentálními omezeními, rozvíjeli jejich sociální a psychosociální dovednosti a pomáhali v edukačním procesu dětí se speciálními potřebami.

Publikováno
V rubrikách Aktuality